Brev med koppling till Quartier Latin i kronologisk ordning