Brev med koppling till Clichy i kronologisk ordning