Brev med koppling till Palazzo Doria i kronologisk ordning