Brev med koppling till Palazzo Brignole Sale i kronologisk ordning