Brev med koppling till Palazzo Balbi i kronologisk ordning