Brev med koppling till Tuilerieträdgården i kronologisk ordning