Brev med koppling till Magdeburg i kronologisk ordning