Brev med koppling till Ville-d'Avray i kronologisk ordning