Brev med koppling till Palais de Trocadéro i kronologisk ordning