Brev med koppling till Bajardo i kronologisk ordning