Brev med koppling till Café de la Régence i kronologisk ordning