Brev med koppling till Bayreuth i kronologisk ordning