Brev med koppling till Sofiero i kronologisk ordning