Brev med koppling till Provinzial Museum i kronologisk ordning