Brev med koppling till Kungliga konstakademien i Antwerpen i kronologisk ordning