Brev med koppling till Museum voor Schone Kunsten i kronologisk ordning