Brev med koppling till Hôtel de Ville i kronologisk ordning