Brev med koppling till Senatshuset i Helsingfors i kronologisk ordning