Brev med koppling till Café du Nord i kronologisk ordning