Brev med koppling till Hôtel Russie i kronologisk ordning