Brev med koppling till Palais Ducal i kronologisk ordning