Brev med koppling till Saint-Lazare i kronologisk ordning