Brev med koppling till Jardin d'Acclimatation i kronologisk ordning