Brev med koppling till Sinebrychoffparken i kronologisk ordning