Brev med koppling till Bal Bullier / Closerie des Lilas i kronologisk ordning