Brev med koppling till Café Suède i kronologisk ordning