Brev med koppling till skolan vid Rue de l'École de Médicine i kronologisk ordning