Brev med koppling till Musée de Cluny i kronologisk ordning