Brev med koppling till Spree i kronologisk ordning