Brev med koppling till Café Frascati i kronologisk ordning