Brev med koppling till Bollhuset i kronologisk ordning