Brev med koppling till Cirque d'Hiver i kronologisk ordning