Brev med koppling till École de Médicine i kronologisk ordning