Brev med koppling till Gaillon i kronologisk ordning