Brev med koppling till Crèmerie de Lyon i kronologisk ordning