Brev med koppling till Hôtel Splendid i kronologisk ordning