Brev med koppling till Hôtel de l'Europe i kronologisk ordning