Brev med koppling till Palkin i kronologisk ordning