Brev med koppling till Hôtel Métropole i kronologisk ordning