Brev med koppling till Nabresina / Nabrežina i kronologisk ordning