Brev med koppling till Palazzo Giovanelli i kronologisk ordning