Brev med koppling till Palazzo Pitti i kronologisk ordning