Brev med koppling till Hôtel de l'Orient i kronologisk ordning