Brev med koppling till Palazzo Barberini i kronologisk ordning