Brev med koppling till Palatinen / Palatium / Palatinum i kronologisk ordning