Brev med koppling till Bosgård i kronologisk ordning