Brev med koppling till Palermo i kronologisk ordning