Brev med koppling till Palazzo Caffarelli i kronologisk ordning