Brev med koppling till Bolzano i kronologisk ordning