Brev med koppling till Ghetto, Rom i kronologisk ordning